Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

1.Naziv aktivnosti

NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME IN UREDITEV PROSTORA ZA PROMOCIJO IN PRODAJO LASTNIH IZDELKOV

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu iz podukrepa 4.2 bo V mesnopredelovalni obrat se bo namestila in integrirala nova tehnološka oprema, namenjena proizvodnji Sodobna oprema nam bo omogočila optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo tehnoloških rešitev za izboljšanje obstoječih proizvodov in uvedbo novih proizvodov ter povečanje kakovosti v proizvodnji in ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov

3. Daljši opis

Ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov. Adaptacija nadstreška in nov prizidek v okviru katerega bomo lahko našim obiskovalcem trgovine lahko predstavili s pomočjo degustacij povečali prodajo naših izdelkov , (sušenih mesnin , namazov, zorjene govedine , paštet itd) Izvedba naložbe bo omogočila plasiranje in proizvodnjo novih ekoloških mesnin iz sheme kakovosti hrane za ekološko predelavo. Povečanje proizvodnje in širitev na nove trge se bosta odražali na rasti prihodkov, dobičku in dodani vrednosti na zaposlenega. Z realizacijo naložbe bo podjetje postalo konkurenčnejše, povečalo bo tržni delež na domačem trgu in prodrlo na tuje trge.

4. Cilji

Posodobitev in povečanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo , uvedba novih družin izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo iz prašičjega mesa, krepitev razvojne skupine podjetja.

5. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Razširil i bomo prostor za degustaegustacijo in prodajo. Namestili bomo sodobno tehnološko opremo, ki je okolju prijazna, Zagnali bomo tehnološko linijo za proizvodnjo narezkov ter polpripravljenih in pripravljenih mesnin. Vanjo bo nameščen elektronski sistem za kontrolo in nadzor notranjega transporta mesa.

6. Pričakovani rezultati

  • Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,
  • znižanje stroškov pridelave,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izboljšanje produktivnosti,
  • povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete,
  • povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem in predvsem na tujih trgih,
  • širitev na nove trge v Evropi in globalno,
  • doseganje stabilne in trajne rasti.