Naziv projekta: Digitalizacija podjetja Kodila d.o.o.Naziv projekta: Digitalizacija podjetja Kodila d.o.o.

Kratek opis projekta:

Vodstvo se je odločilo uvesti korenito preobrazbo poslovanja z vpeljavo digitalizacije na vseh področjih. Kljuni cilj je postati digitalna tovarna, na osnovi katere bo moč razviti nove digitalne poslovne modele. Projekt obsega implementacijo B2B in B2C sistema, zamenjavo tehnološko zastarelega sistema ERP in vgraditev modulov za spremljanje iMES sistema, implementacijo sistema WMS in RIP serverja, uvedbo sistema za spremljanje proizvodnje in implementacijo sistema BI. Z izobraževanjem zaposlenih za nove standarde, kibernetsko varnost in inovacije se bodo dvignile digitalne kompetence večine zaposlenih.

Vrednost projekta znaša 161.501 €, ki ga v višini 60 % sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji in rezultati:

  1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega s trenutnih 41.181 € (za leto 2018) na 43.826 € v letu po uvedbi aktivnosti iz naslova digitalizacije podjetja (leto 2021), kar bo pomenilo 6,42 % rast v omenjenem obdobju.
  2. Dvigniti digitalno kulturo podjetja ter digitalne kompetence zaposlenih za višjo pripadnost zaposlenih podjetju ter zmožnostjo hitrejšega prilagajanja procesov ter odzive na pričakovanja kupcev.
  3. Pozicioniranje podjetja kot vodilnega (nosilca) novega trenda naročanja višje cenovnih mesnih izdelkov v širši regiji – radij 300 km od sedeža podjetja, kjer štejejo lokalna pridelava, bio/eko pridelava, kontrolirano poreklo, popolna sledljivost izdelka, neoporečna kakovost ter hitra dostava (sveže).
  4. Skrajšanje povprečnega roka dobave s trenutno 3 do 5 delovnih dni na dobavo naslednji delovni dan, cilj doseči v naslednjih 2 do 3 letih tudi uvedbo novega ERP sistema in integracijo pomožnih sistemov (RIP, B2B) v integrirano celoto.
  5. Integracija sistema WMS za avtomatizacijo sledenja distribuiranih paketov (pošiljk); kar trenutno podjetje ne uporablja in zaznava kar precej težav pri izvajanju logističnih operacij (priprava paketa, pakiranje, deklariranje izdelkov, pošiljanje).
  6. Celovito sistemsko obvladovanje popolnoma avtomatiziranega in digitaliziranega procesa zorenja (ključni proizvodni proces). S sistemom povezave sistema tehtnic in senzorjev zorilnic v IS bomo pridobiti možnost boljšega in enostavnejšega sledenja faz zorenja in posledično temu zmanjšanja kala.
  7. Merjenje kvalitete zorenja izdelka z uporabo aktivnih senzorjev za merjenje aktivnosti vode v suhomesnih proizvodih (gre za IoT tehnologijo).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji